Chování koček – agresivita

Kočky jsou stejně jako lidé výrazné individuality a jelikož s nimi nemůžeme mluvit, měli bychom se naučit rozumět jejich chování a řeči jejich těla. Chceme-li s nimi žít v harmonii, musíme s nimi umět komunikovat.

Proč se kočka znenadání chová agresivně?

Náhlá změna chování může mít řadu důvodů. Nejčastějším důvodem agresivity bývá bolest. Kočky často mistrně skrývají, že je něco bolí. Teprve nedávno jsme se například naučili rozpoznávat příznaky artritidy, která je u starších koček běžná. Důvodem je fakt, že nejčastějším symptomem artritidy u koček může být pouze neochota skákat na vyvýšená místa nebo chodit do schodů. Náhlou změnu chování mohou vyvolat také abscesy, které jsou důsledkem kočičích rvaček. Absces není v počátečním stádiu vidět, časem však začne být postižené místo velmi citlivé. Pokud se takového místa nedopatřením dotknete, například při hlazení nebo mazlení, může to u kočky vyvolat prudkou, a celkem pochopitelnou, agresivní reakci.

Máte-li podezření, že vaši kočku něco bolí, anebo se znenadání bezdůvodně začne chovat agresivně, vezměte ji k veterináři na celkové klinické vyšetření.

Proč mě kočka při hlazení poškrábala či pokousala?

I když je kočka zdravá, v dobré kondici a nic ji nebolí, občas se stane, že na vás bez zjevného důvodu zaútočí s vytaženými drápy a vyceněnými zuby. Dobrá zpráva je, že k tomu má vždy důvod. Jde jen o to zjistit, jaký.

Většina koček hlazení a mazlení miluje, nemají však rády, když je někdo jakýmkoliv způsobem omezuje. Skočí-li vám kočka na klín, když klidně sedíte v křesle, může to být jednoduše proto, že hledá teplé a pohodlné místo, kde by si lehla. V takové situaci obecně kočky hlazení do určité míry tolerují. Často se však stává, že kočka svého majitele poškrábá či pokouše, seskočí mu z klína a důstojně odkráčí. Může mít totiž dojem, že se ji majitel snaží nějakým způsobem zadržet. Budete-li kočku bedlivě sledovat, vždy si před podobnou situací povšimnete varovných signálů. Přestanete-li kočku při prvním varovném signálu (někdy dokonce i při druhém či třetím) hladit, kočka vám pravděpodobně zůstane ležet na klíně a nikdo nepřijde k úhoně. Kočka se aktivně snažila dát vám najevo, že jí něco není příjemné, a vy jste její varování správně pochopili. Pokud však tyto příznaky budete ignorovat a nepřestanete kočku držet či hladit, může se nakonec uchýlit k agresivnějším prostředkům komunikace s použitím zubů a/nebo drápů.

Podle čeho poznám, že se kočce něco nelíbí?

Rozrušená kočka téměř vždy začne poškubávat špičkou ocasu. Čím je kočka podrážděnější a čím je její tělo napjatější, tím výrazněji ocasem pohybuje. Otočí také uši dozadu nebo je přitiskne k hlavě. Pokud vidíte kočce do tváře, můžete si povšimnout, že má otevřené oči a rozšířené zornice. To vše jsou jasné varovné signály, že kočce se něco nelíbí. Pokud si těchto příznaků při manipulaci s kočkou povšimnete, okamžitě ji pusťte.

Nejdůležitější tipy

1. Nikdy nemanipulujte s kočkou, která projevuje aktivní příznaky nespokojenosti či nevole.

Pokud s ní manipulovat musíte, snažte se zajistit vlastní bezpečí i bezpečí kočky. Použijte například ručník nebo někoho požádejte, aby kočku podržel, když jí například potřebujete dát lék do ústní dutiny.

2. Při hrách vždy dbejte na bezpečnost a nikdy kočku nenechávejte v rámci hry chňapat po vašich prstech na rukou či na nohou. Naučíte ji tím pouze to, že vaše prsty pro ni mohou být kořistí při lovu!

3. Kočku nikdy nesmíte uhodit nebo na ni křičet, a to ani v případě, že vás poškrábala nebo pokousala. Vyvoláte tím u ní pouze strach, který již tak obtížnou situaci jenom zhorší.

4. Vždy odměňujte správné chování a ignorujte projevy chování, které nechcete podporovat.

KOČKY V OBDOBÍ ŘÍJE: PRŮVODCE

PROHLÉDNĚTE SI CELOU ŘADU KRMIV