Rekonvalescence koček po operaci

Po chirurgickém zákroku bývají kočky vyčerpané v důsledku prožitého stresu a působení anestetik. Na vás je, abyste vaší kočce pomohli se co nejdříve uzdravit. V domácím prostředí můžete uzdravení podpořit několika způsoby.

Veterinář vám poradí ohledně aktuálního stavu vaší kočky, termínů kontrolních vyšetření a podávání léků po operaci. Pokyny veterináře dodržujte a neváhejte se na něj v případě problémů obrátit.

Kočky jsou většinou po narkóze mírně ospalé, měly by se však cítit dobře, jíst a neprojevovat příznaky bolesti. Než se kočka úplně uzdraví, chvíli to potrvá. Jestliže se vám něco nezdá, okamžitě se poraďte s veterinářem.

Pooperační rána a stehy

Pokud bylo nutné kočku šít, pečlivě ji po operaci sledujte. U vnitřních stehů informujte veterináře, pokud se v místě rány objeví zarudnutí, otok, krvácení nebo výtok. Stehy se obvykle vytahují po deseti dnech; tato doba se může lišit podle typu operace a umístění stehů. Vnitřní stehy jsou skryty pod kůží a po určité době se samy vstřebají. Veterinář vás i tak může pozvat na prohlídku, aby zkontroloval, že hojení probíhá v pořádku.

Obvazy

Obvaz může být pro kočku nepříjemný. Obvazy musí zůstat suché, aby nepoškodily kůži. Kočka s ovázanou ránou by neměla chodit ven, protože si může obvaz namočit, ušpinit, nebo strhnout škrábáním. Sledujte, jestli obvaz nezapáchá nebo nemění barvu, zda místo kolem rány není oteklé a jestli kočka nekulhá nebo necítí bolest. Kontaktujte veterináře, pokud něco není v pořádku.

Límce ve tvaru trychtýře jsou většinou vyrobené z plastu (někdy je označujeme termínem alžbětinský límec). Dnes jsou k dispozici i látkové límce, které mohou být pro kočky pohodlnější. Límec udržujte v čistotě, utírejte z límce zbytky krmiva.

Límec má zabránit kočce v olizování, kousání nebo škrábání rány a okusování obvazu. Kočka by měla límec nosit pokud možno nepřetržitě, hlavně v noci, kdy je sama. Kočka si na límec brzy zvykne, může jí ale dělat problémy při krmení a pití. V takovém případě jí límec při krmení na chvíli sundejte.

Pokud kočku límec hodně stresuje, poraďte se s veterinářem o jiném řešení.

Krmení

Kočkám je stejně jako lidem po anestézii nevolno. Po probuzení z narkózy proto s kočkou zacházejte velmi opatrně. Po návratu domů nakrmte kočku lehkou stravou. Kočku krmte vysoce stravitelným dietním krmivem doporučeným veterinářem nebo čtvrtinou množství krmiva, které běžně sní. Dejte jí k dispozici hodně čerstvé vody. Misky s krmením a vodou k ní umístěte co nejblíž.

Fyzická aktivita

I pro ty nejaktivnější kočky je pro uzdravení velmi důležitý odpočinek. Kočku nepouštějte ven, dokud jí veterinář nevytáhne stehy, anebo dokud to veterinář výslovně nedovolí. Při uzdravování se kočka nemá namáhat, protože nadměrná fyzická aktivita může způsobit komplikace. Snažte se udržet kočku v klidu. Poraďte se s veterinářem, jak nejlépe kočce zabránit v běhání po schodech a skákání na nábytek. Nejjednodušší je držet ji po určitou dobu v jedné místnosti.

NA CO SE ZEPTAT VETERINÁŘE NA KLINICE

PROHLÉDNĚTE SI CELOU ŘADU KRMIV