Kastrace u koček: Proč kočky kastrovat a co po kastraci očekávat?

Rozhodnutí nechat kočku vykastrovat je jedním z nejdůležitějších kroků odpovědného majitele.

Výhody kastrace

Kastrace má řadu výhod. Především vylučuje možnost naplánované březosti a pomáhá snižovat stavy zdivočelých a toulavých koček. Navíc snižuje riziko vzniku některých onemocnění a rozvoje nepřijatelných projevů chování.

1. Fyziologické výhody

  • • Kastrace u samic vylučuje riziko onemocnění vaječníků a/nebo dělohy, včetně rakoviny, pyometry, polycystických vaječníků a metritidy. Snižuje také riziko hormonálně podmíněných onemocnění (např. rakovina mléčných žláz a falešná březost).
  • • U samců kastrace vylučuje nebezpečí onemocnění varlat včetně rakoviny a snižuje riziko onemocnění vyvolaných působením testosteronu (např. prostatitida, perianální adenom, perineální kýla a benigní hyperplazie prostaty).
  • • U obou pohlaví brání kastrace šíření geneticky podmíněných onemocnění a předchází sexuální frustraci.

2. Výhody v oblasti chování

Po kastraci se snižuje produkce pohlavních hormonů estrogenu, progesteronu a testosteronu. I když tyto hormony v těle stále působí, jejich hladina je výrazně nižší, což má účinek i na chování zvířat:

  • • U kastrovaných kocourů se snižuje pravděpodobnost, že si budou značkovat území močí a vykazovat další teritoriální projevy chovánía, včetně nutkání měřit síly s ostatními kočkami. Zmírní se také jejich sklon k toulání.
  • • U samic se obecně snižuje zájem o kocoury a sklon nadměrně projevovat náklonnost či naopak agresivitu.

Kdy je možné přistoupit ke kastraci

Nejvhodnější dobu kastrace vám doporučí veterinář, kočky jsou však většinou kastrovány kolem 6. měsíce věku, kdy dosahují pohlavní zralosti. Podle toho, ve kterém regionu žijete, a na základě doporučení veterináře je nicméně možné kočky kastrovat již ve věku 8 týdnů.

Chirurgický zákrok

Kastrace u samců spočívá v odebrání varlat. Kastrace u samic zahrnuje odstranění obou vaječníků, případně i odebrání dělohy.

I když je kastrace významný chirurgický zákrok, považuje se za rutinní operaci s nízkým rizikem komplikací. Po úspěšném zákroku je kočka obvykle ještě týž den propuštěna do domácí péče. Podle použité metody může a nemusí mít viditelné stehy.

Po operaci

Po operaci byste kočku minimálně tři dny neměli pouštět ven, aby se minimalizovalo riziko infekce a bylo možné sledovat operační ránu. Povšimnete-li si u samce či samice kolem rány zarudnutí, otoku nebo neobvyklého výtoku, okamžitě se obraťte na veterináře.

Kocouři obvykle po kastraci nemají žádné stehy, a i když mohou být během následujících 24 hodin mírně ospalí, velmi rychle se vrátí ke svým obvyklým neplechám.

U samic je kastrace o něco složitější, což znamená delší rekonvalescenci. Aby se tkáně po kastraci správně zhojily a kočka se brzy zotavila, měla by mít v prvních dnech relativní klid a neměli byste jí dovolit skákat na vyvýšené povrchy.

Výživa

Kočka musí po kastraci dostávat mimořádně kvalitní a výživnou stravu, která obsahuje živiny podporující hojení. Poté, co se kočka zcela zotaví, je vhodné uvažovat o přechodu z vysoce kalorické stravy na méně energetickou udržovací stravu, neboť kastrované kočky mohou přibírat na váze. Souvisí to s méně aktivním způsobem života, sníženými energetickými nároky (zčásti kvůli omezení pohlavní aktivity) a zvýšeným apetitem. Obě tyto změny jsou důsledkem snížené produkce a sekrece pohlavních hormonů.

ONEMOCNĚNÍ MOČOVÉHO ÚSTROJÍ U KOČEK

PROHLÉDNĚTE SI CELOU ŘADU KRMIV