Klíč k určování příznaků zdravotních potíží u psů

Nikdo si pochopitelně nepřeje, aby jeho pes onemocněl. Pokud si povšimnete něčeho neobvyklého, použijte tento interaktivní nástroj k určování příznaků onemocnění u psů. Jednoduše zvolte část těla, jíž se potíže týkají, a my vám pomůžeme najít řešení.

Postižená oblast

POZOR: psa musí prohlédnout veterinář SLEDUJTE PŘÍZNAKY: pokud symptomy přetrvávají, poraďte se s veterinářem NENÍ URGENTNÍ: o příznacích informujte veterináře při příští prohlídce

Tato doporučení nenahrazují řádnou veterinární péči. Pokud u svého psa zjistíte jakékoliv příznaky zdravotních potíží, poraďte se s veterinářem.